Tag: Telengana Congress

গ্ৰেপ্তাৰ হ’ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা! ৰুজু হ’ব অপৰাধমূলক গোচৰ!

গ্ৰেপ্তাৰ হ’ব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা! ৰুজু হ’ব অপৰাধমূলক গোচৰ!

এইবাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পিছত তেলেংগনাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে৷   কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতি ৰাহুল গান্ধীৰ ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]