Tag: assamlive 24

পুনৰ পাকিস্তানত হিন্দু লোকক হত্যা : হাজাৰ হাজাৰ হিন্দুৱে অৱৰোধ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ

পুনৰ পাকিস্তানত হিন্দু লোকক হত্যা : হাজাৰ হাজাৰ হিন্দুৱে অৱৰোধ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ

পাকিস্তানত পুনৰ গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে এগৰাকী হিন্দু ব্যৱসায়ীক৷ নিহত ব্যৱসায়ীজন চতন লাল বুলি প্ৰকাশ কৰিছে পাকিস্তানৰ সংবাদ পত্ৰসমূহে৷   ...

বিচ্ছেদৰ কাৰণ কি? ধনুষেৰে বিচ্ছেদৰ পিছতে হাস্পতালত ভর্তি ৰজনীকান্তৰ কন্যা ঐশ্বৰ্য

বিচ্ছেদৰ কাৰণ কি? ধনুষেৰে বিচ্ছেদৰ পিছতে হাস্পতালত ভর্তি ৰজনীকান্তৰ কন্যা ঐশ্বৰ্য

দক্ষিণ চুপাৰষ্টাৰ ধনুষেৰে বিচ্ছেদ হোৱাৰ কিছু দিনৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰিছে দক্ষিণৰ মেগাষ্টাৰ ৰজনীকান্তৰ কন্যা ঐশ্বৰ্য৷   উল্লেখ্য যে যোৱা ...

ফেচবুকত অসম লাইভ ২৪

সাম্প্ৰতিক

[covid19 title=”ভাৰত” country=”India” dark_mode=”yes”]